Pressmeddelanden

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012

Finansiella rapporter

2019

Delårsrapport januari-mars 2019
Årsredovisning 2018
Bokslutskommuniké januari-december 2018

2018

Delårsrapport januari-september 2018
Delårsrapport januari-juni 2018
Delårsrapport januari-mars 2018
Årsredovisning 2017
Bokslutskommuniké januari-december 2017

2017

Delårsrapport januari-september 2017
Delårsrapport januari-juni 2017
Delårsrapport januari-mars 2017
Årsredovisning 2016
Bokslutskommuniké januari-december 2016

2016

Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Bokslutskommuniké januari-december 2015

2015

Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Årsredovisning 2014

2014

Årsredovisning 2013

2013

Årsredovisning 2012

Finansiell kalender

2019-08-23
Utdelningsdag preferensaktie
2019-08-23
Delårsrapport jan-juni 2019
2019-11-20
Avstämningsdag preferensaktie
2019-11-22
Delårsrapport jan-sept 2019
2019-11-25
Utdelningsdag preferensaktie

Ledning

Michael Moschewitz

Michael Moschewitz

VD

Edvard Schéele

Edvard Schéele

CFO

Henrik Sandström

Henrik Sandström

Fastighetschef

Linda Frisk

Linda Frisk

Chef Bostad

Henrik Raspe

Henrik Raspe

Creative Director

Anna Molén

Anna Molén

Chef Stadsutveckling

Peter Lövgren

Peter Lövgren

Chef Affärsutveckling

Styrelse & revisorer

Micael Bile

Micael Bile

Grundare och styrelseordförande

Andreas Eneskjöld

Andreas Eneskjöld

Styrelseledamot och delägare

Jan Björk

Jan Björk

Styrelseledamot

Knut Ramel

Knut Ramel

Styrelseledamot

Erika Olsén

Erika Olsén

Styrelseledamot

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Auktoriserad Revisor

Aktien

Genova Property Group AB (publ) preferensaktie är sedan den 15 december 2015 upptagen till handel på NASDAQ First North Premier. Handelsbeteckningen är  GPG PREF.

Bolagets Certified Adviser: Avanza Bank Box 1399, 111 93 Stockholm Telefon: 08-562 250 00 www.avanza.se

Bolagsbeskrivning med anledning av ansökan om Genova Property Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier
Informationsmemorandum upprättat med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier i Genova Property Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier
Anmälningssedel för teckning av preferensaktier i Genova Property Group AB (publ)

Största ägare

 StamaktierPreferensaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile*40 000 000100 00075,6679,54
Andreas Eneskjöld*10 000 00039 72918,9419,90
Avanza Pension0424 8680,880,09
RBC Investor Service Bank SA0257 5090,490,05
JRS Asset Management0176 9580,330,04
Nordnet Pensionsförsäkring AB0148 6750,280,03
Ålandsbanken 0100 3720,190,02
AB Stena Metall Finans080 0000,150,02
Erntröm Finans075 0000,140,01
EOJ 1933 AB060 0000,110,01
Peter Lindell058 0000,110,01
Susanne Hobohm050 0000,090,01
Socialdemokratiska arbetarepartiet050 0000,090,01
Övriga01 378 8892,540,26
Totalt50 000 0003 000 000100100
Per 2019-03-31 * Via bolag

Obligation

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 3 april 2017 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent. Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel var den 5 maj 2017.

Den 11 september 2018 offentliggjorde Genova Property Group en utökning av lånet genom att emittera företagsobligationer om 200 miljoner kronor inom befintlig ram och med samma villkor. Första dag för handel var 24 september 2018.

Obligationsvillkor
Genova Property Group offentliggör obligationsprospekt 2017
Genova Property Group offentliggör obligationsprospekt 2018

Bolagsinformation

Bolagspresentation februari 2018
Genova Property Group Insiderpolicy
Bolagsordning Genova Property Group AB (publ)

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2018

Årsstämma

2019

Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga beslutsförslag enligt punkten 9 till extra bolagsstämma den 2 september 2019
Bilaga 1 till fullständiga beslutsförslag enligt punkten 9 till extra bolagsstämma den 2 september 2019
Kallelse till extra bolagsstämma
Information om föreslagna ledamöter
Fullmaktsformulär  
Protokoll från årsstämma 2019
Styrelsen för Genova Property Group AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 20 maj 2019
Styrelsen för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 11
Styrelsen för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 12
Fullmaktsformulär
Kallelse till Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)

2018

Protokoll från årsstämma 2018
Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 21 maj 2018
Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 11
Fullmaktsformulär
Kallelse till årstämma 2018

2017

Protokoll från årsstämma 2017
Styrelens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 8.b
Fullmaktsformulär - Genova Property Group AB (publ)
Protokoll från extra bolagsstämma 2017

2016

Förslag under punkten 8 Styrelsens förslag till bemyndigande
Förslag under punkten 7 Styrelsens förslag till ny bolagsordning
Protokoll från årstämma 2016
Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Styrelsens fullständiga beslutsförslag inför årsstämman 2016
Kallelse till Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)
Kallelse till Årsstämma 2017
Kallelse till extra bolagsstämma 2016-12-12

Finansiell översikt

TKR2019 2018201720162015
Hyresintäkter39 420127 690108 46876 25755 667
Resultat från Nyproduktion14 90076 60062 00070 90076 100
Rörelseresultat83 173279 681146 056131 814145 393
Fastigheter och projekt2 872 3202 600 2411 827 1201 636 6861 377 158
Eget Kapital1 165 5701 134 9971 008 172927 157714 933
Räntebärande skulder till kreditinstitut1 434 0171 309 944945 262886 458822 802
Soliditet %3536394340
Belåningsgrad6362665052
Uthyrbar yta, kvm144 494136 015115 761109 49580 088
Bostadsbyggrätter5 2924 9845 2183 6351 976