Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Genova Property Groups årsredovisning 2017
Genova Property Groups bokslutskommuniké januari-december 2017
Genova Property Groups delårsrapport januari-september 2017
Genova Property Groups delårsrapport januari-juni 2017
Genova Property Groups delårsrapport januari-mars 2017
Genova Property Group årsredovisning 2016
Genova Property Groups bokslutskommuniké januari-december 2016
Genova Property Groups delårsrapport januari-september 2016
Genova Property Groups delårsrapport januari-juni 2016
Genova Property Groups delårsrapport januari-mars 2016
Genova Property Groups årsredovisning 2015
Genova Property Groups bokslutskommuniké januari-december 2015
Genova Property Groups delårsrapport januari-september 2015
Genova Property Groups delårsrapport januari-juni 2015
Genova Property Group årsredovisning 2014
Genova Property Group årsredovisning 2013
Genova Property Group årsredovisning 2012

Finansiell kalender

2018-05-18
Avstämningsdag preferensaktier
2018-05-21
Årsstämma
2018-05-23
Utdelning preferensaktier
2018-05-25
Delårsrapport jan-mars 2018
2018-08-20
Avstämningsdag preferensaktier
2018-08-23
Utdelning preferensaktier
2018-08-24
Delårsrapport jan-juni 2018
2018-11-20
Avstämningsdag preferensaktier
2018-11-23
Utdelning preferensaktier
2018-11-23
Delårsrapport jan-sept 2018
2019-02-22
Bokslutkommuniké jan-dec 2018

Ledning

Andreas Eneskjöld

Andreas Eneskjöld

Michael Moschewitz

Michael Moschewitz

VD

Linda Frisk

Linda Frisk

Försäljningschef

Edvard Schéele

Edvard Schéele

CFO

Myr Ullhammar

Myr Ullhammar

Chef Projektutveckling

Henrik Sandström

Henrik Sandström

Fastighetschef

Henrik Raspe

Henrik Raspe

Styrelse & revisorer

Andreas Eneskjöld

Andreas Eneskjöld

Styrelseledamot

Jan Björk

Jan Björk

Styrelseledamot

Knut Ramel

Knut Ramel

Styrelseledamot

Micael Bile

Micael Bile

Styrelseordförande

Erika Olsén

Erika Olsén

Styrelseledamot

Per Karlsson

Per Karlsson

Auktoriserad Revisor

Henrik Raspe

Henrik Raspe

Styrelseledamot

Aktien

Genova Property Group AB (publ) preferensaktie är sedan den 15 december 2015 upptagen till handel på NASDAQ First North Premier. Handelsbeteckningen är GPG PREF.

Mer information om Genovas preferensaktie följer av bolagsordningen

Bolagets Certified Adviser:

Avanza Bank

Box 1399, 111 93 Stockholm

Telefon:08-562 250 00

www.avanza.se

Största ägare

 StamaktierPreferensaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile*40 000 000100 00075,6679,54
Andreas Eneskjöld*10 000 00039 72918,9419,90
Avanza Pension0378 1050,710,08
JRS Asset Management0232 0500,440,05
RBC Investor Service Bank SA0213 8380,400,04
Nordnet Pensionsförsäkring AB0122 9840,230,02
Ålandsbanken ABP0100 0120,190,02
Mijesi Aktiebolag081 7500,150,02
UBS Switzerland/Clients account080 0000,150,02
Erntröm finans075 0000,140,01
EOJ 1933 AB060 0000,110,01
Peter Lindell058 0000,110,01
M2 Capital Management AB055 6840,110,01
Övriga01 402 8482,660,27
Totalt50 000 0003 000 000100100
Per 2017-12-31 * Via bolag

Obligation

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 3 april 2017 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent. Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel var den 5 maj 2017.

Obligationsvillkor
Genova Property Group offentliggör obligationsprospekt

Bolagsinformation

Bolagspresentation februari 2017
Genova Property Group Insiderpolicy
Bolagsbeskrivning med anledning av ansökan om Genova Property Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier
Informationsmemorandum upprättat med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier i Genova Property Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier
Anmälningssedel för teckning av preferensaktier i Genova Property Group AB (publ)
Bolagsordning Genova Property Group AB (publ)

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport 2017

Årsstämma

Protokoll från årsstämma 2018
Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 21 maj 2018
Kallelse till årstämma 2018
Fullmaktsformulär
Protokoll från årsstämma 2017
Protokoll från extra bolagsstämma 2017
Protokoll från årstämma 2016
Styrelens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 8.b
Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 11
Fullmaktsformulär - Genova Property Group AB (publ)
Kallelse till Årsstämma 2017
Förslag under punkten 7 Styrelsens förslag till ny bolagsordning
Förslag under punkten 8 Styrelsens förslag till bemyndigande
Kallelse till extra bolagsstämma 2016-12-12
Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Styrelsens fullständiga beslutsförslag inför årsstämman 2016
Kallelse till Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)

Finansiell översikt

TKR2017201620152014
Hyresintäkter108 46876 25755 66736 649
Resultat från Bostadsproduktion62 00070 90076 10048 418
Rörelseresultat146 056131 814145 393299 710
Fastigheter och projekt1 827 1201 636 6861 377 158873 700
Eget Kapital1 008 172927 157714 933456 841
Räntebärande skulder945 262886 458822 802403 199
Soliditet %39434043
Belåningsgrad66505246
Uthyrbar yta, kvm115 761109 49580 08864 165
Antal sålda bostäder984714852
Bostadsbyggrätter5 2183 6351 9761 766