Pressmeddelanden

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012

Finansiella rapporter

2018

Delårsrapport januari-mars 2018
Årsredovisning 2017
Bokslutskommuniké januari-december 2017

2017

Delårsrapport januari-september 2017
Delårsrapport januari-juni 2017
Delårsrapport januari-mars 2017
Årsredovisning 2016
Bokslutskommuniké januari-december 2016

2016

Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Bokslutskommuniké januari-december 2015

2015

Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Årsredovisning 2014

2014

Årsredovisning 2013

2013

Årsredovisning 2012

Finansiell kalender

2018-08-20
Avstämningsdag preferensaktier
2018-08-23
Utdelning preferensaktier
2018-08-24
Delårsrapport jan-juni 2018
2018-11-20
Avstämningsdag preferensaktier
2018-11-23
Utdelning preferensaktier
2018-11-23
Delårsrapport jan-sept 2018
2019-02-22
Bokslutkommuniké jan-dec 2018

Ledning

Michael Moschewitz

Michael Moschewitz

VD

Linda Frisk

Linda Frisk

Försäljningschef

Edvard Schéele

Edvard Schéele

CFO

Henrik Sandström

Henrik Sandström

Fastighetschef

Henrik Raspe

Henrik Raspe

Creative Director

Peter Lövgren

Peter Lövgren

Chef Affärsutveckling

Styrelse & revisorer

Micael Bile

Micael Bile

Grundare och styrelseordförande

Andreas Eneskjöld

Andreas Eneskjöld

Styrelseledamot och delägare

Jan Björk

Jan Björk

Styrelseledamot

Knut Ramel

Knut Ramel

Styrelseledamot

Erika Olsén

Erika Olsén

Styrelseledamot

Henrik Raspe

Henrik Raspe

Styrelseledamot

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Auktoriserad Revisor

Aktien

Genova Property Group AB (publ) preferensaktie är sedan den 15 december 2015 upptagen till handel på NASDAQ First North Premier. Handelsbeteckningen är  GPG PREF.

Bolagets Certified Adviser: Avanza Bank Box 1399, 111 93 Stockholm Telefon: 08-562 250 00 www.avanza.se

Bolagsbeskrivning med anledning av ansökan om Genova Property Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier
Informationsmemorandum upprättat med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier i Genova Property Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier
Anmälningssedel för teckning av preferensaktier i Genova Property Group AB (publ)

Största ägare

 StamaktierPreferensaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile*40 000 000100 00075,6679,54
Andreas Eneskjöld*10 000 00039 72918,9419,90
Avanza Pension0378 1050,710,08
JRS Asset Management0232 0500,440,05
RBC Investor Service Bank SA0213 8380,400,04
Nordnet Pensionsförsäkring AB0122 9840,230,02
Ålandsbanken ABP0100 0120,190,02
Mijesi Aktiebolag081 7500,150,02
UBS Switzerland/Clients account080 0000,150,02
Erntröm Finans075 0000,140,01
EOJ 1933 AB060 0000,110,01
Peter Lindell058 0000,110,01
M2 Capital Management AB055 6840,110,01
Övriga01 402 8482,660,27
Totalt50 000 0003 000 000100100
Per 2018-03-31 * Via bolag

Obligation

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 3 april 2017 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent. Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel var den 5 maj 2017.

Obligationsvillkor
Genova Property Group offentliggör obligationsprospekt

Bolagsinformation

Bolagspresentation februari 2018
Genova Property Group Insiderpolicy
Bolagsordning Genova Property Group AB (publ)

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport 2017

Årsstämma

2018

Protokoll från årsstämma 2018
Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 21 maj 2018
Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 11
Fullmaktsformulär
Kallelse till årstämma 2018

2017

Protokoll från årsstämma 2017
Styrelens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 8.b
Fullmaktsformulär - Genova Property Group AB (publ)
Protokoll från extra bolagsstämma 2017

2016

Förslag under punkten 8 Styrelsens förslag till bemyndigande
Förslag under punkten 7 Styrelsens förslag till ny bolagsordning
Protokoll från årstämma 2016
Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Styrelsens fullständiga beslutsförslag inför årsstämman 2016
Kallelse till Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)
Kallelse till Årsstämma 2017
Kallelse till extra bolagsstämma 2016-12-12

Finansiell översikt

TKRQ1 20182017201620152014
Hyresintäkter31 149108 46876 25755 66736 649
Resultat från Bostadsproduktion10 10062 00070 90076 10048 418
Rörelseresultat25 289146 056131 814145 393299 710
Fastigheter och projekt1 944 6901 827 1201 636 6861 377 158873 700
Eget Kapital1 030 4981 008 172927 157714 933456 841
Räntebärande skulder1 017 730945 262886 458822 802403 199
Soliditet %4039434043
Belåningsgrad6066505246
Uthyrbar yta, kvm119 465115 761109 49580 08864 165
Antal sålda bostäder1984714852
Bostadsbyggrätter5 2185 2183 6351 9761 766