Fastigheter med potential och utvecklingsmöjligheter.

Vi förvärvar kontinuerligt nya attraktiva förvaltningsfastigheter.
En aktiv förvaltning med fokus på stabila hyresgäster i grunden i våra erbjudanden. Vi arbetar aktivt som en samarbetspartner för Sveriges kommuner, med målet att skapa flexibla lösningar för olika typer av omsorgsboende.

Fastighetstyp

Ort