Sala Backe

Sala Backe 

Arkitekterna Kjellander Sjöberg har ritat Sala Backe som ligger centralt i Uppsala intill Brantingsskolan, ett nytt kvarter som sammanlänkar och fördjupar stadsbilden.
Flexibilitet var den ledande utformningen av projektets arkitektur. Husen har sakliga planlösningar, med funktionell kärna och yttre bostads och balkongdelar som lätt kan omdisponeras. Husen konstrueras i massivträ, med detaljering och fönsterluckor i trä – fasader som bidrar till sinnliga och föränderliga gaturum.

Parker, alléer och öppna gårdar utgör ett grönt närverk i Sala Backe. Den nära sammanlänkade grönstrukturen bjuder in till promenader och tillåter ett starkt ekosystem att växa fram.

Intresseanmälan

Lämna dina kontaktuppgifter för att ta del av visningstider och få information.

Primärt intresserad av:

Kontakta oss