Att kombinera långsiktig fastighetsförvaltning med att bygga attraktiva bostäder är en affärsmodell som visat sig både hållbar och lönsam.

Genovas affärsmodell präglas av långsiktighet.

Mark och fastigheter köps för att äga och förbättra, inte för att göra snabba klipp. Många av projekten innefattar inte bara bostäder utan även stadsutveckling och samhällsplanering hela kvarter byggs upp, med upprustade centrum, butiker, förskolor och parker.

Sedan starten 2006 har Genova kontinuerligt förvärvat attraktiva förvaltningsfastigheter. Vad som startade med ett antal bilanläggningar har idag vuxit till en bred fastighetsportfölj där man hittar allt från kontorslokaler och vårdboenden till livsmedelsbutiker.

Många aktörer i fastighetsbranschen är nischade inom ett visst segment och inte sällan även till ett geografiskt område. På Genova tänker vi annorlunda och gör en öppen utvärdering av varje enskild potentiell affär.

Visa våra bostäder

Trygga och attraktiva förvaltningsfastigheter

Genova äger och förvaltar en ständigt växande portfölj av kommersiella fastigheter. Vi fokuserar på att förvärva fastigheter med potential och framtida utvecklingsmöjligheter. Vår förvaltning präglas av stabila hyresgäster och långsiktiga partnerskap där vi tillsammans utvecklar lokaler och kringmiljöer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra hyresgästers verksamheter.

Mer om våra fastigheter

Samhällsfastigheter för Sveriges kommuner

I nära samarbete med kommuner och landsting tar Genova fram skräddarsydda helhetslösningar för vård- och omsorgsboende. Vi utvecklar våra samhällsfastigheter med samma utgångspunkt i behov, kvalitet och utformning som för våra övriga bostäder. Det handlar med andra ord om att anpassa arkitekturen och utförande efter den omgivande miljön och skapa välbyggda och funktionella boenden – med lite extra omsorg i varje detalj.

Läs hur vi jobbar med kommuner

Välkommen till ett modernt byggmästarbolag

Fastighetsvärde

4 944*Mkr

Bostadsbyggrätter

5 487*st

Aktuell aktiekurs

114SEK
*Per 2020-03-31

Nyheter för investerare

Vi är sedan december 2015 noterade på Nasdaq First North Premier. Prenumerera på våra IR-nyheter:

Prenumerera på våra IR-nyheter

Våra kärnvärden

Engagemang
Åtagande, värdeskapande och omhändertagande

Arkitektur
Kreativt, unikt och genomtänkt

Kvalitet
Välgjort, pålitligt och detaljerat

Vår verksamhet

Genova Property Group är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med ett geografiskt fokus på Storstockholm- och Uppsalaregionen.

Verksamheten består av tre områden – fastighetsförvaltning av kommersiella lokaler, produktion av attraktiva bostads- och hyresrätter samt utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter.

Vi är medvetna om att varje fastighet eller byggnation är unik och vi är lyhörda för våra kunders skiftande behov.